Menu

Chuyên viên an toàn

Bộ phận EHS

Số lượng: 1

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Nhân viên Y tế

Bộ phận chức năng

Phụ trách các vấn đề y tế- sức khỏe của NLĐ trong nhà máy

Job Nature: Full time

Bất kỳ

Thương lượng

Phó Giám đốc Quản lý đơn hàng

Bộ phận chức năng sản xuất

Ngày hết hạn: 31/03/2022

Job Nature: Full time

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Thương lượng

Trợ lý an toàn

Bộ phận chức năng

Ngày hết hạn: 30/03/2022

Job Nature: Full time

Bất kỳ

Thỏa thuận

Chuyên viên Tổng vụ

Bộ phận chức năng

Ngày hết hạn: 30/03/2022

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thỏa thuận

Chuyên viên quản lý đơn hàng

Bộ phận chức năng sản xuất

Ngày hết hạn: 30/03/2022

Job Nature: Full time

Tiếng Anh

Tiếng Trung

Thương lượng

Ngày hết hạn: 30/03/2022

Job Nature: Full time

Tiếng Trung

Thương lượng