Menu
15:27 02-04-2021

REGINA MIRACLE - CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng, chúng tôi cam kết:

1.Tăng cường quản lý quá trình 

Vận dụng phương pháp quản lý hệ thống và quá trình, dựa trên thực tế, chính sách khoa học, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, tổ chức cẩn thận các nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả công việc, kiểm soát chặt chẽ mọi quá trình, mọi khâu trong công việc hàng ngày, không ngừng cải thiện, xây dựng thành tích công việc có chất lượng cao và các hạng mục đối ngoại hợp tác, có trách nhiệm với chính mình, với khách hàng, với xã hội, xây dựng hình ảnh công ty tốt đẹp.

2. Cải tiến bền vững

Cải tiến bền vững là mục tiêu mà công ty theo đuổi lâu dài, thông qua những nỗ lực tạo môi trường cho tất cả nhân viên cùng nhau tham gia vào quá trình cải tiến và đổi mới, thúc đẩy sự nhiệt tình và ý thức trách nhiệm của mỗi nhân viên, không ngừng cải tiến các hạng mục công việc, sản phẩm sản xuất, công nghệ kỹ thuật và toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng.

3. Theo đuổi những sản phẩm chất lượng cao 

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của sản phẩm là thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, thực hiện những cam kết trong hợp đồng, đồng thời phấn đấu vượt trên sự thỏa mãn và kỳ vọng của khách hàng. Chất lượng sản phẩm đạt mức hàng đầu trong nước và phù hợp với trình độ tiên tiến quốc tế.

4. Sản xuất sản phẩm chất lượng

Trong mỗi công việc, phải có tiêu chuẩn cao, điểm xuất phát cao, yêu cầu nghiêm ngặt, hướng tới những sản phẩm xuất sắc, không ngừng nâng cao trình độ công nghệ sản xuất, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao mà tất cả nhân viên đều tự hào và làm hài lòng khách hàng.

5. Thỏa mãn yêu cầu của khách hàng

Lấy "khách hàng làm trung tâm" làm mục đích tổ chức các hoạt động, thông qua nghiên cứu thị trường, phân tích và tìm hiểu nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, coi nhu cầu này là mục tiêu phấn đấu trong công việc, đồng thời quan tâm đến lợi ích của tất cả các bên liên quan, lấy sản phẩm chất lượng, dịch vụ xuất sắc, để thỏa mãn và phấn đấu vượt cao hơn sự mong đợi của khách hàng.

6. Tuân thủ các yêu cầu của luật định & chế định cho sản phẩm 

Các yêu cầu của luật định và chế định hiện hành cho sản phẩm sử dụng với mục đích y tế là cơ sở để Công ty thiết lập các biện pháp kiểm soát chất lượng, cung cấp các sản phẩm đảm bảo đáp ứng yêu cầu của thị trường, và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

let's work togetherz