Menu
17:44 01-04-2022

GIẢI THƯỞNG NHÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM MAY MẶC CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT TOÀN CẦU NĂM 2021

Ngày 30/03/2022, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác toàn cầu năm 2022 của Adidas, tập đoàn Regina Miracle International vinh dự được Adidas trao tặng giải thưởng Nhà cung ứng sản phẩm may mặc chất lượng tốt nhất toàn cầu năm 2021!

Đây là lần đầu tiên Regina Miracle đạt được giải thưởng trong Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác toàn cầu kể từ khi bắt đầu hợp tác với Adidas từ năm 2011. Giải thưởng này không chỉ là sự khẳng định của Adidas về ngành hàng may mặc của chúng ta mà còn thể hiện mối quan hệ hợp tác giữa Regina Miracle và Adidas đã được nâng lên một tầm cao mới!

 Tạo ra những sản phẩm hàng đầu và theo đuổi chất lượng ưu việt luôn là động lực cho sự phát triển của Regina Miracle.

 Regina Miracle sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần này và tạo nên những thành tựu lớn hơn nữa trong tương lai!

let's work togetherz