Mẫu đăng ký

Nhập đầy đủ thông tin vào mẫu sau. Những trường gắn dấu (*) là bắt buộc.

Ứng tuyển
  • Tin tuyển dụng: Quản đốc kĩ thuật
  • Mã tuyển dụng: 2020121-005
  • Vị trí ứng tuyển: Quản đốc kỹ thuật
  • Mã vị trí:
  • Phòng ban: Sản xuất
  • Nơi làm việc: Hải Phòng
  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Số lượng tuyển: 10
  • Ngày hết hạn: Jan 21, 2020

Mô tả công việc: 1/ Mô tả công việc: - Chuẩn bị trước sản xuất: Giám sát tổ trưởng, kỹ thuật làm mẫu trước sản xuất và kiểm tra sản phẩm; tùy theo yêu cầu sản xuất cụ thể, cần sắp xếp hợp lý máy móc và công nhân thao tác. - Giám sát sản lượng, chất lượng, lỗi công đoạn của xưởng. - Quản lý nhân sự trong xưởng. - Xây dựng văn hóa và chế độ trong xưởng. - Định kỳ tổ chức họp giao lưu với công nhân, kịp thời nắm bắt tình hình của công nhân, kịp thời giải đáp thắc mắc đồng thời đánh ...

Tên ứng viên (*)

Tên đầy đủ

Số điện thoại (*)

Email (*)

Ngày sinh

Số CMND (*)

Thư xin việc

Tải hồ sơ (*)

Kích thước tối đa: 5MB. Định dạng cho phép: zip, doc, docx, xls, xlsx, pdf. Nén thành file zip trước khi upload nếu có nhiều file.

Mã Captcha (*)

captcha