Mẫu đăng ký

Nhập đầy đủ thông tin vào mẫu sau. Những trường gắn dấu (*) là bắt buộc.

Ứng tuyển
  • Tin tuyển dụng: QA Manager
  • Mã tuyển dụng: 2020121-001
  • Vị trí ứng tuyển: Trưởng phòng QA
  • Mã vị trí:
  • Phòng ban: Đảm bảo chất lượng
  • Nơi làm việc: Nhà máy A - Hải Phòng
  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Số lượng tuyển: 3
  • Ngày hết hạn: Jan 21, 2020

Mô tả công việc: 1/ Mô tả công việc: - Tham gia cuộc họp mẫu mới trước sản xuất/ cuộc họp mẫu PP/cuộc họp chất lượng hàng đại trà - Giám sát xưởng thuộc khu vực quản lý trước khi chuyển mã/xuất hàng… - Đôn đốc và xử lý các vấn đề bất thường về chất lượng hàng ngày - Đào tạo chất lượng định kì đối với chủ quản/trợ lý xưởng thuộc khu vực quản lý - Tiến hành đào tạo định kỳ đối với chủ quản QC/trợ lý QC/chủ nhiệm sản xuất/chủ quản kỹ thuật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm - Điều phối/quản lý/kiểm tra đánh ...

Tên ứng viên (*)

Tên đầy đủ

Số điện thoại (*)

Email (*)

Ngày sinh

Số CMND (*)

Thư xin việc

Tải hồ sơ (*)

Kích thước tối đa: 5MB. Định dạng cho phép: zip, doc, docx, xls, xlsx, pdf. Nén thành file zip trước khi upload nếu có nhiều file.

Mã Captcha (*)

captcha