Mẫu đăng ký

Nhập đầy đủ thông tin vào mẫu sau. Những trường gắn dấu (*) là bắt buộc.

Ứng tuyển
  • Tin tuyển dụng: Kỹ thuật viên bộ phận CUT
  • Mã tuyển dụng: 20171122-016
  • Vị trí ứng tuyển: Kỹ thuật viên CUT
  • Mã vị trí:
  • Phòng ban: Sản xuất
  • Nơi làm việc: NHÀ MÁY C
  • Mức lương: Thỏa thuận
  • Số lượng tuyển: 12
  • Ngày hết hạn: Jul 06, 2018

Mô tả công việc: 1/ Mô tả công việc: - Chuẩn bị các công việc trước sản xuất, phụ trách tiến độ và thời gian phát liệu của chuyền, giám sát chất lượng và tỷ lệ hàng lỗi, đào tạo các kỹ năng thao tác an toàn cho công nhân, hướng dẫn điều phối công nhân, quản lý hiện trường 7S. - Theo dõi vật liệu, theo dõi chất liệu sản phẩm, theo dõi sản lượng, giám sát vệ sinh, kỷ luật của công nhân, đào tạo ý thức an toàn cho công nhân, dựa vào đối chiếu đơn cân bằng liệu của chuyền và sắp ...

Tên ứng viên (*)

Tên đầy đủ

Số điện thoại (*)

Email (*)

Ngày sinh

Số CMND (*)

Thư xin việc

Tải hồ sơ (*)

Kích thước tối đa: 5MB. Định dạng cho phép: zip, doc, docx, xls, xlsx, pdf. Nén thành file zip trước khi upload nếu có nhiều file.

Mã Captcha (*)

captcha